Čeština
Navigace:  E+B Textil, s.r.o.    O nás

O nás

Společnost E+B Textil, s.r.o. byla založena v roce 1993. Specializujeme se na recyklaci textilních materiálů a významě se tím tak podílíme na snižování množství komunálního odpadu, který končí většinou na skladkách. Díky našemu optimalizovanému třídícímu procesu pomáháme snižovat zátěž na naše životní prostředí.

Spolupracujeme se společností Český červený kříž

Co se stane se starým oblečením?

V naší třídírně zpracováváme nasbíraný textil, který je roztříděn podle kvality a použitelnosti do několika kategorií. Každá kategorie podstupuje odlišný recyklační koloběh:

  • část oblečení putuje do second hand obchodů, do zemí 3. světa nebo na charitativní účely, kde poslouží svému původnímu účelu,
  • méně kvalitní materiál se rozřeže na hadry a své upotřebení si najde např. ve strojírenství nebo automobilovém průmyslu,
  • spolupracujeme také s odběrateli, kteří se zabývají páráním a drásáním textilu na vlákna, která jsou poté vrácena prvovýrobcům oděvů.

Třídením nepotřebného oblečení a textilu nejen že snižujete zátěž na životní prostředí, ale také pomáháte vytvářet nová pracovní místa. Jedná se tedy o ekologickou, ekonomickou i sociální službu.

Každý má možnost zbavit se svého nepotřebného oblečení několika způsoby: