Čeština
Navigace:  E+B Textil, s.r.o.    Popis kontejneru

Popis kontejneru

Námi zvolený druh kontejneru pro účely sběru textilu v ulicích vychází z dlouhodobě prověřených zkušeností v tomto odvětví. Je designován pro tyto účely a používán ve většině evropských zemí.

Vhazovací prostor a mechanismus je konstruován a zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí, je vybaven bezpečnostní přepážkou, bezpečnostním zámkem s krytem proti vypáčení. Vhazovací mechanismus je vybaven pružínami a gumovými dorazy, které usnadňují vkládání a tlumí nežádoucí hluk.

Technické parametry

Výška, půdorys: 2200 mm, 1150 x 1150 mm
Velikost vhazovacího prostoru: 600 x 400 mm
velikost vybíracího prostoru: 1000 x 1000 mm
tloušťka plechu: 1,5 mm
hmotnost: 220 kg

Návod k použití sběrného kontejneru

  • pro snadnější manipulovatelnost je vhodné si textil předem zabalit do igelitových tašek čí pytlů
  • balíček s textilem umístěte do vhazovacího prostoru (nad červenou šipkou)
  • páku přemístěte do horní polohy (ve směru šipky)