Čeština

Sběry na školách

V rámci podpory výchovy k ekologickému myšlení se zabýváme od roku 2004 sběry v základních školách a v některých městkých částech spolupracujeme také s mateřskými a středními školami. Žáci jsou tak seznámeni o možnosti třídění textilních materiálů, do kterého se mohou posléze sami zapojit. Po dohodě se školami pořádáme v předem stanovený termín školní sběry nepotřebného textilu.